วันที่ หัวข้อกิจกรรม
29 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

31 มีนาคม 2560 ประชุมอนุกรรมการการศึกษาศัลยศาสตร์ระดับก่อนปริญญา 13.00 น.

สถานที่ :: ห้องประชุม รวศท. เวลา 13.00 น.

5 เมษายน 2560 กรรมการ OC 10.00

สถานที่ :: รวศท.

5 เมษายน 2560 กรรมการบริหาร 13.00

สถานที่ :: รวศท.

20-21 พฤษภาคม 2560 กำหนดการจัดอบรม Good Surgical Practice สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี 2560

สถานที่ :: อาคาร อปร.ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22-26 พฤษภาคม 2560 กำหนดการจัดอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี 2560

สถานที่ :: อาคาร อปร.ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

GLOBAL - BORN TO BE SURGEONS SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ เดิน-วิ่ง ๑๐๐ ปี 29-30 26-28 เมษายน 2560 27-28 เมษายน 2560 47th World Congress of Surgery 2017 13-17 August 2017 in Basel, Switzerland 27th Annual Congress of the Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Asia (ATCSA) แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.