วันที่ หัวข้อกิจกรรม
20 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะกรรมการ ATLS 9.00-16.30 น.

สถานที่ :: รวศท.

21 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

21 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะกรรมการ IASGO 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

23 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจริยธรรม 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

28 พฤศจิกายน 2561 วิชาการ 13.00
29 พฤศจิกายน 2561 อฝส.อุบัติเหตุ
ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

CME facebook - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 21-11-2018 21-23 พฤศจิกายน 2561 8-10 12 2018 15-16_12_2018 17-19 ธ.ค. 2018 22-2-2019 6-10 มี.ค. 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.