วันที่ หัวข้อกิจกรรม
26 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณาข้อสอบ (อฝส.) ศัลย์

สถานที่ :: รวศท

26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมพิจารณาข้อสอบ​ BS.​

สถานที่ :: รวศท.

3 มีนาคม 2564 ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ 9.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

4 มีนาคม 2564 กรรมการบริหาร (13.00) (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

4 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการจัดประชุม OC 10.30 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

5 มีนาคม 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการ (อฝส.) ศัลย์ 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

19 มีนาคม 2564 ประชุม อฝส. ลำไส้ใหญ่ฯ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

Thai Journal of Surgery CME facebook 14-3-62 ศัลยศาสตร์พื้นฐาน SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 29-1-2020 6-3-64 24-7-2021 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.