วันที่ หัวข้อกิจกรรม
28 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

5 เมษายน 2561 วิชาการ 13.00

สถานที่ :: ร.ศัลยแพทย์

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

CME RCST 42 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 21-23 มี.ค. 2561 26-28 มี.ค. 2561 28-30 มี.ค. 2018 25-27.4.61 26-27 4 2018 25-26 7 2018 6-10 มี.ค. 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.