วันที่ หัวข้อกิจกรรม
27 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

2 เมษายน 2562 อฝส.อุบัติเหตุ 10.00-12.00
3 เมษายน 2562 วิชาการ 13.00
4 เมษายน 2562 กรรมการจัดประชุม 10.00
4 เมษายน 2562 กรรมการบริหาร (13.00)
5 เมษายน 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาก่อนปริญญา 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

10 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการ Basic Science 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

CME facebook 14-3-62 - 25-26 5 2019 27-31 5 2019 GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 26-29 3 2019 18-19 4 2019 24-26 4 2019 17-5-2019 3-5 10 2019 27-31 10 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.