วันที่ หัวข้อกิจกรรม
4 กรกฎาคม 2560 ประชุมกรรมการบริหาร 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

7-10 กรกฎาคม 2560 ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 42

สถานที่ :: โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

GLOBAL - BORN TO BE SURGEONS SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 6-7-60 5 ก.ค. 2560 7 ก.ค. 2560 7 ก.ค. 2560 7 ก.ค. 2560 7 ก.ค. 2560 47th World Congress of Surgery 2017 13-17 August 2017 in Basel, Switzerland 16-20 ส.ค. 60 24-27 ส.ค. 2560 27th Annual Congress of the Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Asia (ATCSA) 17-19 พ.ย. 2560 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.