วันที่ หัวข้อกิจกรรม
19 มกราคม 2561 ประเมินกรุงเทพราชสีมา

สถานที่ :: รพ.กรุงเทพราชสีมา

23 มกราคม 2561 สมาคมแผล 11.00
26 มกราคม 2561 ประชุมอนุกรรมการการศึกษาศัลยศาสตร์ระดับก่อนปริญญา 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

31 มกราคม 2561 วิชาการ 13.00
9 กุมภาพันธ์ 2561 ประเมินกรุงเทพภูเก็ต
ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

CME RCST 42 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 1 ก.พ. 61 17-18 01 2561 26-27_1_2018 30 -1-61 15/2/2017 1-4 มี.ค. 2561 6-10 มี.ค. 2019 21-23 มี.ค. 2561 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.