วันที่ หัวข้อกิจกรรม
6 ธันวาคม 2560 วิชาการ 13.00
7 ธันวาคม 2560 กรรมการบริหาร 13.00
7 ธันวาคม 2560 OC 10.00
7 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรม IT 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

8 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการ อฝส. 10.30-15.30 น.
ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

CME RCST 42 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 22-24 พฤศจิกายน 2560 25-26 พ.ย. 2017 27-29_11_2017 2-4 ธ.ค. 2560 3-6 ธ.ค. 2017 9-10_12_2017 6-10 มี.ค. 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.