วันที่ หัวข้อกิจกรรม
27-30 กรกฎาคม 2561 ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 43

สถานที่ :: Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

CME RCST 2018 CONFERENCE APPLICATION - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 25-26 7 2018 27 ก.ค. 2018 28 ก.ค. 61 9-11 ต.ค. 2018 15-16_12_2018 17-19 ธ.ค. 2018 6-10 มี.ค. 2019 3-5_10_2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.