วันที่ หัวข้อกิจกรรม
7 กรกฎาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการจัดประชุม OC 10.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

7 กรกฎาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการบริหาร (13.00) (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

8 กรกฎาคม 2565 ประชุม อฝส ศัลยศาสตร์ เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

9 กรกฎาคม 2565 ทำ Badge งานประชุมครั้งที่ 47 เวลา 9.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

13-16 กรกฎาคม 2565 ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 47
18 กรกฎาคม 2565 ประชุมกับรัฐบาลดิจิตลอด (DGA) เวลา 13.30-15.00 น.

สถานที่ :: ณ ห้องประชุมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ

20 กรกฎาคม 2565 ประชุม Basic Science 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

SHEE (หลวงพ่อหมอ) BS2564-2565 Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 11-6-65 23-6-65 9-7-65 4-15_7_65 13-17-7-65 18-22_7_2565 18-8-2022 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.