วันที่ หัวข้อกิจกรรม
28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 ประชุมใหญ่ชมรมลำไส้ใหญ่ทวารหนัก

สถานที่ :: อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

29 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมข้อสอบ อฝส. หลอดเลือด เวลา 12.00 - 14.00 น. (ห้องประชุม 1)

สถานที่ :: รวศท.

2 มีนาคม 2567 Interhospital grand round AGST & TVA: PAD and Peripheral Aneurysm เวลา 9.00 - 12.00 น. (Zoom)
7 มีนาคม 2567 ประชุม OC เวลา 11.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

7 มีนาคม 2567 ประชุม อศอ เวลา 10.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

8 มีนาคม 2567 ประชุม อฝส.ศัลย์ 13.00-16.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

8 มีนาคม 2567 ประชุมกรรมการบริหารชมรมศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เวลา 10.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

(หลวงพ่อหมอ) Thai Journal of Surgery CME facebook SHEE RLU 4-4-66 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 7-4-66 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ เสื้อ BTS หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช BS2566-2567 GLOBAL 15-8-66 3-5_12_2023 1-3-2024 13-19_5_67 13-17_3_2024 20-21_3_2024 21-3-2024 15-17-5-67 31-5-67 19-20_10_2024 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.