วันที่ หัวข้อกิจกรรม
20 มีนาคม 2566 ประชุมกรรมการ WFME เวลา 14.00-16.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

21 มีนาคม 2566 ประชุม TJS เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

21 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการปรับเกณฑ์ Trauma Center เวลา 15.00 (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

21 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการ ATLS 13.30 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

22 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย เวลา 13.00 (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

22 มีนาคม 2566 อ.วิรัติ ใช้ห้องประชุม online เวลา 13.30 น. ( ห้องประชุม 1 )

สถานที่ :: รวศท.

23 มีนาคม 2566 Interhospital colorectal teleconference เวลา 12.00 น. (Zoom)
ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

SHEE (หลวงพ่อหมอ) BS2565-2566 Thai Journal of Surgery CME facebook ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 26-28-4-66 30-4-66 8-10_5_2023 13-19_5_2023 25-26_5_2023 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.