ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
10 มิถุนายน 2566 ประชุมคณะกรรมการ สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย เวลา 13.00 น. (Zoom)
10 มิถุนายน 2566 ประชุมเรื่องทำหนังสื่อ Basic Science 8.00 - 16.30 น.
12 มิถุนายน 2566 สอบข้อเขียน หลอดเลือด เวลา 8.00-16.00 น. (ห้องประชุม 2)

สถานที่ :: รวศท.

12-14 มิถุนายน 2566 สอบปากเปล่า ศัลยศาสตร์ ห้องสยามฯ

สถานที่ :: ห้องสยามฯ

13 มิถุนายน 2566 ประชุมการจัดทำระบบ Smart Office ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับแพทยสภา และ DGA เวลา 12.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

15 มิถุนายน 2566 สอบปากเปล่า หลอดเลือด เวลา 8.00-16.00 น. (ใช้ทุกห้อง)

สถานที่ :: รวศท.

16 มิถุนายน 2566 สอบข้อเขียน - ปากเปล่า อุบัติเหตุ เวลา 8.00-16.00 น. (ใช้ทุกห้อง)

สถานที่ :: รวศท.

19-20 มิถุนายน 2566 สอบข้อเขียนและปากเปล่า ศัลย์ลำไส้ฯ

สถานที่ :: ศิริราช

20 มิถุนายน 2566 ประชุมคณะทำงานหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ฯ เวลา 14.30 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

20 มิถุนายน 2566 ประชุม TJS เวลา 13.00 น. (Zoom)
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
  • >>
  • ค้นพบ 29 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

SHEE (หลวงพ่อหมอ) BS2565-2566 Thai Journal of Surgery CME facebook 4-4-66 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 7-4-66 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 10-6-66 ASSET-2023 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.