ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
25 สิงหาคม 2565 ประชุมฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม (อศอ.) 12.30 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

25 สิงหาคม 2565 ประชุมคณะทำงานวารสาร The Thai Journal of Surgery เวลา 10.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

1 กันยายน 2565 ประชุมคณะกรรมการบริหาร (13.00) (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

2 กันยายน 2565 ประชุม อฝส ศัลยศาสตร์ เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

6 กันยายน 2565 ประชุม ATLS เวลา 13.30 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

7 กันยายน 2565 ประชุมกลุ่มย่อย Basic Science 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

8 กันยายน 2565 ประชุมคณะกรรมการจัดประชุม OC เวลา 10.00 - 12.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

15 กันยายน 2565 ประชุมคณะกรรมการ IT เวลา 8.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

16-17 กันยายน 2565 ประชุมเพื่อตรวจและปรับรูปแบบต้นฉบับบทความFundamental Surgery เวลา 9.00 - 17.00 น. (Zoom)
21 กันยายน 2565 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย เวลา 13.00 (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

  • 1
  • 2
  • >>
  • ค้นพบ 16 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

SHEE (หลวงพ่อหมอ) BS2565-2566 Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 11-6-65 25,26-8-2022 ส่วนภูมิภาค ครัั้งที่ 47 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.