ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
24 กรกฎาคม 2567 ประชุมพิจารณาข้อร้องเรียน สาขาศัลยศาสตร์ เวลา 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

26 กรกฎาคม 2567 ตรวจ WFME รพ.ภูมิพล
3 สิงหาคม 2567 Interhospital grand round เวลา 09.00-12.00 น. (Zoom)
3 สิงหาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการ สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: ชั้น 6 รวศท.

7 สิงหาคม 2567 ประชุมกรรมการ IASGO เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

8 สิงหาคม 2567 ประชุม อศอ. เวลา 10.00-12.00 น. (Zoom) ห้องประชุม 1

สถานที่ :: รวศท.

8 สิงหาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการบริหาร เวลา 13.00 - 16.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

9 สิงหาคม 2567 ประชุมกรรมการ อฝส. เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

14 สิงหาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการ Fundamental surgery เวลา 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

20 สิงหาคม 2567 ประชุมคณะทำงานวารสาร The Thai Journal of Surgery เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

  • 1
  • 2
  • 3
  • >
  • >>
  • ค้นพบ 25 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

31-7-67 (หลวงพ่อหมอ) Thai Journal of Surgery CME facebook SHEE RLU 4-4-66 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 7-4-66 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ เสื้อ BTS หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช BS2566-2567 GLOBAL 15-8-66 25-7-2024 28-23_8_2024 25-29_8_2024 20-09-2024 19-20_10_2024 2-4_12_2024 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.