ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
20-22 ตุลาคม 2561 การอบรมวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์

สถานที่ :: ณ ห้องสยามกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

31 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ IASGO 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

7 พฤศจิกายน 2561 วิชาการ 13.00
8 พฤศจิกายน 2561 กรรมการบริหาร 13.00
8 พฤศจิกายน 2561 กรรมการจัดประชุม 2019 (10.00)
9 พฤศจิกายน 2561 WFME (EPA)

สถานที่ :: รวศท.

  • ค้นพบ 6 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

CME facebook - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 8-9 พ.ย. 2018 21-11-2018 15-16_12_2018 17-19 ธ.ค. 2018 22-2-2019 6-10 มี.ค. 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.