ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
14 พฤษภาคม 2564 เชิญบริษัทยาประชุมเรื่องการออกบูธ งานประชุมวิชาการครั้งที่ 46 เวลา 10.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

19 พฤษภาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

20 พฤษภาคม 2564 ตรวจประเมิน WFME เชียงใหม่ (Zoom) 8.30 น.

สถานที่ :: รวศท.

21 พฤษภาคม 2564 มคว. 3 ลำไส้ใหญ่ฯ 9.00 - 12.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

27 พฤษภาคม 2564 ประชุมฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม (อศอ.) 12.30 น.

สถานที่ :: รวศท.

2 มิถุนายน 2564 ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ 9.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

4 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการ (อฝส.) ศัลย์ 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

9 มิถุนายน 2564 สอบสัมภาษณ์ สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือด เวลา​ 8.00-16.00 น. ​( ใช้ 3 ห้อง )

สถานที่ :: รวศท.

10 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะกรรมการจัดประชุม OC 10.30 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

10 มิถุนายน 2564 กรรมการบริหาร (13.00) (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

  • 1
  • 2
  • >>
  • ค้นพบ 17 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 ศัลยศาสตร์พื้นฐาน SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 29-1-2020 23-28_5_2021 24-7-2021 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.