ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
8 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการ ICS เวลา 11.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

8 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรม Basic Science (Zoom) เวลา 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

8 กรกฎาคม 2563 ประชุมอนุกรรมการวิชาการ สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปฯ (Zoom) เวลา 10.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

14 กรกฎาคม 2563 ประชุมบริษัทยา เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

22 กรกฎาคม 2563 ประชุมฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม (อศอ.) 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

24 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 45 เวลา 13.00 (zoom)

สถานที่ :: รวศท.

25-26 กรกฎาคม 2563 อบรมวิชาการระยะสั้นทาง Webinar ให้กับแพทย์ประจำบ้าน เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

30 กรกฎาคม 2563 ประชุม MESDA เวลา 08.30-16.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

31 กรกฎาคม 2563 ประชุม MESDA เวลา 08.30-13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

20 สิงหาคม 2563 ประชุมคณะทำงาน สปสช. 09.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

  • 1
  • 2
  • >>
  • ค้นพบ 13 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

14-1-64 CME facebook 14-3-62 - SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ COVID-19_update12-6-63 29-1-2020 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.