ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
4 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการ ATLS 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

5 กันยายน 2561 ประชุมบูธเพื่อการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 เวลา 10.00 น.-12.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

6 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการ OC 10.00 น. - 12.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

6 กันยายน 2561 ประชุมกรรมการบริหาร 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

12 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการ Basic Science 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

  • ค้นพบ 5 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

CME - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 9-11 ต.ค. 2018 8-9 พ.ย. 2018 21-11-2018 15-16 ธ.ค. 2018 15-16_12_2018 17-19 ธ.ค. 2018 6-10 มี.ค. 2019 3-5_10_2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.