ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
26 กุมภาพันธ์ 2562 อฝส.อุบัติเหตุ 09.00-12.00
26 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมคณะกรรมการ ATLS 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

1 มีนาคม 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาก่อนปริญญา 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

7 มีนาคม 2562 กรรมการจัดประชุม 2019 (10.00)

สถานที่ :: รวศท.

7 มีนาคม 2562 กรรมการบริหาร (13.00)

สถานที่ :: รวศท.

15 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการ IASGO 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

19 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจริยธรรม 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

25-26 พฤษภาคม 2562 การอบรม Good Surgical Practice ปี 2562

สถานที่ :: ณ ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

27-31 พฤษภาคม 2562 การอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย ปี 2562

สถานที่ :: ณ ห้องเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13-16 กรกฎาคม 2562 ประชุมวิชาการประจำปี 2562

สถานที่ :: โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน

  • ค้นพบ 10 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

CME facebook - 25-26 5 2019 27-31 5 2019 GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 21-11-2018 6-10 มี.ค. 2019 8-3-2019 26-29 3 2019 17-5-2019 3-5 10 2019 27-31 10 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.