ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
27 ตุลาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการ ATLS 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

5 พฤศจิกายน 2563 กรรมการบริหาร (13.00) (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

5 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะกรรมการจัดประชุม OC 10.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

6 พฤศจิกายน 2563 ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ รวศท. เวลา 11.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

7 พฤศจิกายน 2563 อบรม Basic Science (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

14 พฤศจิกายน 2563 อบรม Basic Science (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

21 พฤศจิกายน 2563 อบรม Basic Science (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

2 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการ Basic Science 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

16 ธันวาคม 2563 วิพากษ์หลักสูตร Basic Science

สถานที่ :: รวศท.

19 ธันวาคม 2563 ประชุม Interhospital Conference ศัลยแพทย์ทรวงอก

สถานที่ :: รวศท.

  • ค้นพบ 10 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

Thai Journal of Surgery 14-1-64 CME facebook 14-3-62 ศัลยศาสตร์พื้นฐาน SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ COVID-19_update12-6-63 29-1-2020 1-10-2020 5-10-2020 9-10-2020 5-7_12_2020 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.