ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
29 พฤศจิกายน 2564 ประชุมฝ่ายลงทะเบียนฯ เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

30 พฤศจิกายน 2564 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยฯ เวลา 12.00 น. (Zoom)
30 พฤศจิกายน 2564 ประชุมคณะกรรมการ ATLS 13.30 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

1 ธันวาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

4-6 ธันวาคม 2564 ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยประจำปี 2564 ครั้งที่ 46

สถานที่ :: ณ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld ในรูปแบบ Hybrid

9 ธันวาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหาร (13.00) (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

11-12 ธันวาคม 2564 พิจารณาข้อสอบ Basic Science 08.00 น. 3 ห้อง (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

15 ธันวาคม 2564 ประชุม Basic Science 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

15 ธันวาคม 2564 ประชุมสรุปผลการจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 46 เวลา 10.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

22 ธันวาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

  • 1
  • 2
  • >>
  • ค้นพบ 12 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

BS2564-2565 4-6-12-64 2-12-2021 3-12-64 Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 27-11-64 28-29_11_2021 1-12-64 10-12_12_2021 13-14_12_2564 24-12-64 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.