ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
13 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการ (อฝส.) ศัลย์ 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

17 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการ ATLS 13.00 น. (Tele)

สถานที่ :: รวศท.

18 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 13.00 น. (Tele)

สถานที่ :: รวศท.

23 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน Dunlop-Boonpong 10.00-12.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

26 ธันวาคม 2562 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 45 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

3 มกราคม 2563 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

17 มกราคม 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาก่อนปริญญา 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

17 มกราคม 2563 ประชุม gulline thai venous 10.00 น. - 16.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

30 มกราคม 2563 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 45 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

15 กุมภาพันธ์ 2563 สอบวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์
  • 1
  • 2
  • >>
  • ค้นพบ 18 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

CME facebook 14-3-62 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 21-23 11 2019 29-1-2020 1-2-2020 24-26 2 2020 16-17_5_2563 18-22_5_2563 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.