ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
21 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินทรัพย์ 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

26 ธันวาคม 2561 วิชาการ 13.00

สถานที่ :: รวศท.

28 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการลำไส้ใหญ่และทวารหนัก 9.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

8 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการ ATLS 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

18 มกราคม 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาก่อนปริญญา 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

23 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

25 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจริยธรรม 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค
  • ค้นพบ 8 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

CME facebook - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 21-11-2018 7-12-2018 13-14 12 2018 15-16_12_2018 17-19 ธ.ค. 2018 22-2-2019 6-10 มี.ค. 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.