ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
17 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุม อฝส.อุบัติเหตุ เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

18 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ICS เวลา 13.00 (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

23 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุม Basic Science 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

23 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย เวลา 10.00 - 12.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

23 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมฝ่ายวิชาการ 10.00-12.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

24-25 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 35
12-16 กรกฎาคม 2565 ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 47
  • <<
  • 1
  • 2
  • ค้นพบ 17 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

BS2564-2565 Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL Good Surgical Practice และ ความรู้พื้นฐานทางการวิจัย 2565 24-1-65 10-11_2_65 30-12-64 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.