ประชุมเฉพาะกิจ สมาคมศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (ประเทศไทย) เวลา 21.00 น.

ปฏิทินกิจกรรม

(หลวงพ่อหมอ) Thai Journal of Surgery CME facebook SHEE RLU 4-4-66 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 7-4-66 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ เสื้อ BTS หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช BS2566-2567 GLOBAL 15-8-66 3-5_12_2023 1-3-2024 24_18-6-67 5-7-67 19-7-67 19-6-67 25-7-2024 19-20_10_2024 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.