การอบรมจริยธรรม และการอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2567

 

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
กำหนดจัดการอบรมจริยธรรม และการอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย
สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2567
ระหว่างวันที่ 13 - 19 พฤษภาคม 2567
ณ ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร.ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม "ศัลยปฏิบัติที่ดี" Good Surgical Practice และการอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย

ตารางอบรม "ศัลยปฏิบัติที่ดี" Good Surgical Practice

ตารางอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย ปี 2567

 

ในรูปแบบ On-site

ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2567

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ คุณกมลภัค เจือทอง E-mail:rcst.rcstresearch@gmail.com

 

RCST Hot Update

(หลวงพ่อหมอ) Thai Journal of Surgery CME facebook SHEE RLU 4-4-66 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 7-4-66 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ เสื้อ BTS หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช BS2566-2567 GLOBAL 15-8-66 3-5_12_2023 1-3-2024 24_18-6-67 5-7-67 19-7-67 19-6-67 25-7-2024 19-20_10_2024 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.