สมาชิก รวศท. ที่ต้องการปรึกษาข้อกฎหมายทางการแพทย์และการสู้คดีในชั้นศาล

สมาชิก รวศท. ที่ต้องการปรึกษาข้อกฎหมายทางการแพทย์และการสู้คดีในชั้นศาล 

สามารถปรึกษา พล.ร.ท. นพ.เจษฎา สุวรรณสินธุ์ โทรศัพท์ 081-7824818

(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรึกษาหรือให้คำแนะนำ,มีค่าใช้จ่ายในการสู้คดีในศาล)

RCST Hot Update

SHEE (หลวงพ่อหมอ) BS2565-2566 Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 9-9-65 8-10-2022 4-11-2022 2-12-65 9-10_1_2566 ส่วนภูมิภาค ครัั้งที่ 37 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.