สมาชิก รวศท. ที่ต้องการปรึกษาข้อกฎหมายทางการแพทย์และการสู้คดีในชั้นศาล

สมาชิก รวศท. ที่ต้องการปรึกษาข้อกฎหมายทางการแพทย์และการสู้คดีในชั้นศาล 

สามารถปรึกษา พล.ร.ท. นพ.เจษฎา สุวรรณสินธุ์ โทรศัพท์ 081-7824818

(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรึกษาหรือให้คำแนะนำ,มีค่าใช้จ่ายในการสู้คดีในศาล)

RCST Hot Update

SHEE (หลวงพ่อหมอ) Thai Journal of Surgery CME facebook 4-4-66 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 7-4-66 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช BS2566-2567 GLOBAL 15-8-66 23-10-66 8-10_11_66 15-12-2023 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.