ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ, ข้อปฏิบัติตัวผู้สอบ และคำแนะนำการทำข้อสอบ Basic Science วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

กำหนดจัดสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ (Basic Science)
 

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบและมาตรการเพื่อความปลอดภัย
คำแนะนำการทำข้อสอบ Basic Science

 

เข้าสู่ระบบ

ผู้สมัครสอบสามารถ Print บัตรประจำตัวผู้สอบ (Sign in เข้าระบบ) ทาง  www.basicscience-rcst.com

หากมีข้อสอบถามติดต่อ  E-mail :  basicscience.sur@gmail.com

 

 

RCST Hot Update

(หลวงพ่อหมอ) BS2564-2565 Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL Good Surgical Practice และ ความรู้พื้นฐานทางการวิจัย 2565 15-17_5_2022 26-27_5_2022 27-5-65 4-6-2022 7-6-65 27-28_6_2565 18-22_7_2565 18-8-2022 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.