การสมัครแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

ลงทะเบียนสมัครแพทย์ประจำบ้านรอบที่ 2

ชำระค่าสมัครแพทย์ประจำบ้านรอบที่ 2 (700 บาท)

ชื่อบัญชี "ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย" (ออมทรัพย์) เลขที่ 041-0-03332-4 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนเพชบุรีตัดใหม่

RSCT Hot Update

GLOBAL - BORN TO BE SURGEONS SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 26-28 เมษายน 2560 27-28 เมษายน 2560 1-3 พ.ค. 60 47th World Congress of Surgery 2017 13-17 August 2017 in Basel, Switzerland 27th Annual Congress of the Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Asia (ATCSA) แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.