เข้าสู่ระบบ
Password ลืมรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ Webmail  

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย.......

เว็บบอร์ดทั่วไป หน้าหลักเว็บบอร์ด เพิ่มหัวข้อใหม่

okmasspr

มทร.พระนคร รับนักศึกษาปริญญาตรี-โท 57


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง เปิดสอนหลักสูตร 9 คณะได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น และเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 4 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ที่http://admis.rmutp.ac.thหรือhttp://regis.rmutp.ac.thตั้งแต่วันนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2557 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-282-9009-15 ต่อ 6022 และ 6409
 
  หัวข้อเมื่อ 21 ก.พ. 2557 อ่าน 880  

Rio
That addsesres several of my concerns actually.
ความคิดเห็นที่ 1 เมื่อ 29 พ.ย. 2558
รหัส * ต้องใส่รหัส 4 ตัวนี้เพื่อป้องกัน Spam
ความคิดเห็นที่ 2 *
รูปภาพ ห้ามเกิน 500KB
ชื่อผู้โพส *
อีเมล์ติดต่อ   Password สำหรับสมาชิก
 
Deals Computer Notebook Digital Camera Deals LCD HDTV Plasma TVs Samsung Panasonic Sony Philips Deals SLR DSLR Nikon Canon Sony Lens Deals Health Beauty Women Spa Fitness Discount Toys and Games
Home | About us | Committee | Member | Newsletter | Webboard | Annual Meeting | Contact us
Copyright ©2011 www.surgeons.or.th. All rights reserved.
  About us
  Committee
  หลักสูตรการฝึกอบรม
  Link
  Contact us
  Thai Journal of Surgery
  Webboard
  Newsletter
  Photo Gallery
  Member Search
  Hospital Search
  Edit profile
  Webboard
  Case Study
  VDO Library
  CPG
  Residency Programs
  แพทย์ประจำบ้าน ปี 2553-2554
  แพทย์ประจำบ้าน ปี 2552-2553
  ประวัติทุน | History
  รายละเอียดทุนและการสมัครขอรับทุน
  รายนามผู้รับทุนและรายชื่อสถานศึกษา
  ชมรมศิษย์เก่าผู้รับทุนและการบริจาคเพื่อสมทบทุน
  ข้อแนะนำสำหรับผู้ได้คัดเลือกรับทุน
       - ขั้นตอนการเตรียมเอกสารและการขอ VISA
       - การติดต่อขอคำแนะนำ การเตรียมตัว
  บทความและประสบการณ์จากผู้เคยรับทุน
  ข่าวสารสำหรับผู้สมัครรับทุน