เข้าสู่ระบบ
Password ลืมรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ Webmail  

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย.......

ข่าวสารสำหรับผู้สมัครรับทุน

Print this page


รายนามผู้สมัครคัดเลือก ณ ปัจจุบัน (พ.ศ. 2555)

 1. นพ. สุรกานต์ สาหร่ายทอง
 2. นพ. ศุภศิษฎ์ จิรวัฒโนทัย
 3. นพ. ประพันธ์ สมพร       
 4. นพ. อรรณพ วิเศษชู      
 5. พญ. สุภัชชา ประเสริฐสุข
 6. นพ. อนนท์ ชยสดมภ์     
 Phramongkutklao Hospital  
 Lerdsin Hospital 
 Hatyai Hospital
 Pahonponpayoohasena Hospital  
 Srinagarind Hospital, Khonkaen
 Samutprakarn Hospital  
 Thoracic Surgery
 Plastic Surgery
 Neurosurgery
 General Surgery
 General Surgery
 Plastic Surgery

รายนามผู้ได้รับคัดเลือกปี พ.ศ. 2554 

 1. พญ. ธิดารัตน์ จิรพงศ์เจริญลาภ   
 2. พญ. อารดา สุทธิวงษ์สิงห์         
 3. นพ. ปิยะ เล็บขาว
 4. นพ. ศุภเดช ตันรัตนกุล
 5. พญ. สุดารัตน์ ชัยเพียรเจริญกิจ  
 6. พญ. สุพัตรา ชารีแก้ว

 Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital
 
Chiangrai Prachanukroh Hospital 
 Kratumbaen Hospital          

 Sawanpracharak Hospital       
 
Chulabhorn Hospital
 Sappasitthiprasong Hospital
 Pediatric Surgery
 General Surgery
 General Surgery
 General Surgery
 General Surgery
 Pediatric Surgery

รายนามผู้ได้รับคัดเลือกปี พ.ศ. 2553 

 1.นพ. ปริญ ทัศนาวิวัฒน์
 2.พญ. วิจิตรา อาสาฬห์ประกิต
 3.นพ. สิทธิโชค เล่าหะวิลัย
 4.นพ. สมชาย เรืองวรรณศักด์ิ
 5.พญ. บุญทรัพย์ ศักด์ิบุญ
 Thammasat University (Rangsit Campus)
 Phramongkutklao Hospital
 Khonkaen Hospital
 Khonkaen Hospital
 Lampang Hospital
 Plastic and Reconstructive Surgery 
 General Surgery, Surgical Oncology 
 Pediatric Surgery 
 General Surgery 
 Thoracic Surgery

รายนามผู้ได้รับคัดเลือก พ.ศ. 2552

 1.พญ.จิตติมา เจริญสุข
 2.พญ. ปวีณา ลาวัณลักขณา

 3.นพ. ประสิทธ์ิ วุฒิสุทธิเมธาวี
 4.นพ. เจษฎา เมธรุจภานนท์
 5.นพ. ณัฐพล อารยวุฒิกุล
 6.นพ. โชคชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา
 Chonburi Hospital
 Sawanpracharak Hospital

 Prince of Songkla University
 Buddhachinaraj Hospital
 Lampang Hospital
 Lopburi Hospital (King Narai Hospital)
 Breast Cancer
 1. Head, Neck, Breast Tumor and Reconstruction
 2. Skin Malignancy
 Trauma and Emergency Care
 Pediatric Cardiac Surgery
 CVT
 Craniofacial and Reconstructive Surgery
อัพเดทเมื่อ 2012-01-16 จำนวนการเปิดอ่าน 5146 ครั้ง
Deals Computer Notebook Digital Camera Deals LCD HDTV Plasma TVs Samsung Panasonic Sony Philips Deals SLR DSLR Nikon Canon Sony Lens Deals Health Beauty Women Spa Fitness Discount Toys and Games
Home | About us | Committee | Member | Newsletter | Webboard | Annual Meeting | Contact us
Copyright ©2011 www.surgeons.or.th. All rights reserved.
  About us
  Committee
  หลักสูตรการฝึกอบรม
  Link
  Contact us
  Thai Journal of Surgery
  Webboard
  Newsletter
  Photo Gallery
  Member Search
  Hospital Search
  Edit profile
  Webboard
  Case Study
  VDO Library
  CPG
  Residency Programs
  แพทย์ประจำบ้าน ปี 2553-2554
  แพทย์ประจำบ้าน ปี 2552-2553
  ประวัติทุน | History
  รายละเอียดทุนและการสมัครขอรับทุน
  รายนามผู้รับทุนและรายชื่อสถานศึกษา
  ชมรมศิษย์เก่าผู้รับทุนและการบริจาคเพื่อสมทบทุน
  ข้อแนะนำสำหรับผู้ได้คัดเลือกรับทุน
       - ขั้นตอนการเตรียมเอกสารและการขอ VISA
       - การติดต่อขอคำแนะนำ การเตรียมตัว
  บทความและประสบการณ์จากผู้เคยรับทุน
  ข่าวสารสำหรับผู้สมัครรับทุน