การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2561

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2561 (คลิก)

โดยส่งใบสมัครจำนวน 2 ชุด มาที่

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310

ชำระค่าสมัครแพทย์ประจำบ้านรอบที่ 1 (700 บาท)

ชื่อบัญชี "ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย" (ออมทรัพย์) เลขที่ 041-0-03332-4 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนเพชบุรีตัดใหม่

 

 

 

 

RSCT Hot Update

CME RCST 42 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 22-24 พฤศจิกายน 2560 25-26 พ.ย. 2017 27-29_11_2017 2-4 ธ.ค. 2560 3-6 ธ.ค. 2017 9-10_12_2017 6-10 มี.ค. 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.