การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบ 2 ปี 2561

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบ 2 ปี 2561 (คลิก)

ตารางศักยภาพ รอบ 2 ปี 2561 (คลิก)

โดยส่งใบสมัครจำนวน 2 ชุด มาที่

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310

ชำระค่าสมัครแพทย์ประจำบ้านรอบที่ 2 (700 บาท)

ชื่อบัญชี "ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย" (ออมทรัพย์) เลขที่ 041-0-03332-4 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนเพชบุรีตัดใหม่

 

 

RCST Hot Update

CME facebook 14-3-62 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 27-31 10 2019 13-15 11 2019 14-15 11 2019 21-23 11 2019 27-29 11 2019 7-9 12 2019 29-1-2020 1-2-2020 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.