กำหนดการจัดอบรม Good Surgical Practice สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี 2560

สถานที่ :: สถานที่ :: อาคาร อปร.ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรม

- GLOBAL BORN TO BE SURGEONS SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 22 ก.ค. 2560 31-7-60 31-8-2017 30-9-2017 47th World Congress of Surgery 2017 13-17 August 2017 in Basel, Switzerland 16-20 ส.ค. 60 24-27 ส.ค. 2560 27th Annual Congress of the Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Asia (ATCSA) 17-19 พ.ย. 60 27-29 พ.ย. 2560 6-10 มี.ค. 2017 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.