ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 13.00 น.

สถานที่ :: สถานที่ :: รวศท.

ปฏิทินกิจกรรม

GLOBAL - BORN TO BE SURGEONS SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 15-16 มิ.ย. 2560 7 ก.ค. 2560 7 ก.ค. 2560 22 ก.ค. 2560 24-26 ก.ค 2560 47th World Congress of Surgery 2017 13-17 August 2017 in Basel, Switzerland 16-20 ส.ค. 60 24-27 ส.ค. 2560 27th Annual Congress of the Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Asia (ATCSA) แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.