คำนำหน้าชื่อ

ชื่อ - นามสกุล

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม (เลข ว.)

เลขที่บัตรประชาชน

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์มือถืออีกครั้ง

Email

สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน

สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน

กรุณากรอก ที่อยู่ สำหรับจัดส่งเอกสาร

กรุณาเลือกการลงทะเบียนที่ท่านต้องการ

สมัครสอบ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์เท่านั้น 1500 บาท

* หมดเขตรับสมัครสอบ 25 ธ.ค. 2560
** วันที่สอบ คือ วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 15.00 น.


สนามสอบที่เลือก (กรณีที่ท่านไม่ได้สมัครสอบให้ข้ามข้อนี้ไป)

** หมายเหตุ สนามสอบส่วนภูมิภาครับผู้สอบจำนวนจำกัด ถ้าเต็มแล้วต้องเลือกสถานที่อื่นแทน
** สนามสอบขอนแก่นและสนามสอบเชียงใหม่ เต็มแล้ว

เลือกข้อที่ตรงกับสถานะปัจจุบันของท่านมากที่สุด

กรุณาระบุชื่อสถาบันที่ท่านกำลังฝึกอบรม

ท่านเป็นแพทย์ประจำบ้าน หรือ แพทย์ใช้ทุน ปีที่

สาขาวิชาที่อบรม

กรุณาระบุชื่อสถาบันที่ท่าน มีแผนการจะสมัคร หรือ ได้รับการตอบรับเพื่อเข้าอมรมในสถาบันแล้ว

ท่านเคยสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐานฯ หรือไม่

ท่านเคยสอบไปแล้วกี่ครั้ง

ท่านเคยสอบ ปี พ.ศ. ใดบ้าง

โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนดำเนินการขั้นตอนต่อไป!!

กรณีสมัครอบรมเพียงอย่างเดียวไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ เพิ่มเติม

กรณีสมัครสอบ ต้องมีหลักฐานประกอบด้วย
1. ไฟล์ภาพรูปถ่าย 1.5- 2 นิ้ว ของท่าน (ตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไรก็ได้เป็นภาษาอังกฤษ)

      กรุณาใช้รูปถ่ายที่ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งเป็นรูปถ่ายสี
      รูปถ่ายของท่านต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง สุภาพเป็นทางการ มองเห็นใบหน้าทั้งหมด
      รูปถ่ายต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 600 pixel x 600 pixel (สูง x กว้าง) และมีขนาดไม่เกิน 1200 pixel x 1200 pixel (สูง x กว้าง)

2. ไฟล์ภาพใบรับรองการฝึกอบรมสาขาศัลยศาสตร์จากสถาบันที่ฝึกอบรม
กรณีมิได้อยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรม
กรุณาใช้หนังสือรับรองการปฏิบัติงานลงนามโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หรือหัวหน้าหน่วยงาน

โดยหลังจากกดบันทึกข้อมูล กรณีที่ท่านสมัครสอบด้วย ท่านจะเข้าสู่หน้าสำหรับส่งไฟล์ภาพหลักฐานดังกล่าว
โดยให้ส่งทีละภาพตามลำดับ
กรุณาเตรียมไฟล์ภาพทั้งสองภาพให้เรียบร้อย โดยที่
ไฟล์ภาพต้องเป็นนามสกุล .JPG และมีขนาดไม่เกินภาพละ 500KB

กรณีที่ท่านมีหลักฐานไฟล์ภาพไม่ครบ กรุณากดปุ่มข้ามไปหน้าถัดไป

หลังจากจบขั้นตอนท่านจะได้รับรหัสสำหรับเข้าสู่ระบบ ซึ่งสามารถตรวจสอบหรือส่งหลักฐานเพิ่มเติมได้

กรุณาตรวจความถูกต้องข้อมูลของท่าน ก่อนคลิกยืนยันการสมัครสอบ

ท่านกรอกข้อมูลสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ยืนยันการส่งใบสมัคร
โอนเงินค่าลงทะเบียน เข้า ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี “คณะอนุกรรมการวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์”

เลขที่บัญชี 041-1-31539-0

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: คุณธนาศิริ และ คุณนภัทร ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย : โทร. 02-7166141-3 Fax. 02-7166144

หากมีข้อผิดพลาดหรือต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือส่งไฟล์ภาพ กรุณาติดต่อ E-mail : basicscience.sur@rcst.or.th


คณะอนุกรรมการวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310