วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์

ชื่อผู้ใช้งาน (ไม่ต้องใส่ ว.)

รหัสผ่าน

เนื่องจากในวันที่ 24-26 ตุลาคม มีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 และอาจมีผู้เดินทางมายังกรุงเทพมหานครจำนวนมาก
ขอให้แพทย์ผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดวางแผนการเดินทางล่วงหน้า

จดหมายเชิญอบรม Basic Science ปี 2560
ตารางอบรม Basic Science ปี 2560

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนอบรมหรือสอบ