วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย


ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ระบบการลงทะเบียน ของวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

วันที่อบรม คือ วันเสาร์ที่ 21 - วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย
(หมดเขตรับสมัครอมรม 15 ต.ค. 2560)

วันที่สอบ คือ วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 15.00 น.
(หมดเขตรับสมัครสอบ 25 ธ.ค. 2560)


หน้าถัดไปสามารถกรอกข้อมูลได้เพียงคนละครั้งเท่านั้น กรุณาตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนกดยืนยัน

เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง กรุณาใช้ คอมพิวเตอร์ในการกรอกข้อมูล (การใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet อาจมีข้อผิดพลาด)

เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง กรุณาใช้ Mozilla FireFox หรือ Internet Explorer เวอร์ชั่นล่าสุด (การใช้ Safari หรือ Google Chrome อาจมีข้อผิดพลาด)


กรณีที่ท่านสมัครสอบกรุณาเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้
1. ไฟล์ภาพรูปถ่าย 1.5- 2 นิ้ว ของท่าน (ตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไรก็ได้เป็นภาษาอังกฤษ)
      กรุณาใช้รูปถ่ายที่ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งเป็นรูปถ่ายสี
      รูปถ่ายของท่านต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง สุภาพเป็นทางการ มองเห็นใบหน้าทั้งหมด
      รูปถ่ายต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 600 pixel x 600 pixel (สูง x กว้าง) และมีขนาดไม่เกิน 1200 pixel x 1200 pixel (สูง x กว้าง)


2. ไฟล์ภาพใบรับรองการฝึกอบรมสาขาศัลยศาสตร์จากสถาบันที่ฝึกอบรม
กรณีมิได้อยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรม กรุณาใช้หนังสือรับรองการปฏิบัติงานลงนามโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือหัวหน้าหน่วยงาน (ตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไรก็ได้เป็นภาษาอังกฤษ)

กรุณาเตรียมไฟล์ภาพทั้งสองภาพให้เรียบร้อย โดยที่
ไฟล์ภาพต้องเป็นนามสกุล .JPG และมีขนาดไม่เกินภาพละ 500KB กรุณาย่อขนาดไฟล์ภาพให้ตรงตามเงื่อนไขก่อนทำการส่งเข้าระบบ

กรณีที่ท่านมีหลักฐานไฟล์ภาพไม่ครบ ท่านสามารถส่งหลักฐานดังกล่าวเพิ่มเติมในภายหลังได้


หากท่านสมัครอบรมเพียงอย่างเดียว ท่านไม่ต้องส่งหลักฐานภาพใดๆเข้าสู่ระบบ


เริ่มต้นการลงทะเบียน

จดหมายเชิญอบรม Basic Science ปี 2560
ตารางอบรม Basic Science ปี 2560


เข้าสู่ระบบ