การลงทะเบียน สำหรับคนไทย

เปิดรับการลงทะเบียนออนไลน์ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ท่านผู้ลงทะเบียนออนไลน์กรุณาชำระเงินและทำการแจ้งชำระเงิน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
มิเช่นนั้นชื่อของท่านจะไม่ปรากฏในรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
หากเลยกำหนดดังกล่าว ท่านจะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมได้ที่หน้างาน
การจองห้องพักโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
สามารถติดต่อสำรองห้องพักได้ที่ คุณภัทริยา /ผจก.แผนกรับจองห้องพัก
โทร. 038-255502-40 ต่อ 1115,1116,1117
E-mail: rsvn2@ambassadorcityjomtien.com

อัตราค่าลงทะเบียนคนไทย

Main Congress ภายใน 10 มิ.ย. 2562 (บาท) หลัง 10 มิ.ย. 2562 / Onsite (บาท)
สมาชิก รวศท. 3,500 4,500
ไม่ใช่สมาชิก รวศท. 5,000 6,000
พยาบาล, บุคลากรทางการแพทย์ 2,500 3,500
แพทย์ประจำบ้านสาขาอื่น 2,500 3,500
สมาชิก รวศท.อาวุโส (อายุมากกว่า 60 ปี) - -
สมาชิกฯ ไม่เคยใช้สิทธิ - -


แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ หากลงทะเบียนล่วงหน้าไม่มีค่าใช้จ่าย / ถ้าลงทะเบียน onsite ชำระค่าลงทะเบียน 500 บาท
ยกเว้น: แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ต่อยอดที่รับวุฒิบัตรแล้ว ต้องลงทะเบียนแบบสมาชิก รวศท.
แพทย์ใช้ทุนต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด หากลงทะเบียนล่วงหน้าไม่มีค่าใช้จ่าย / ถ้าลงทะเบียน onsite ชำระค่าลงทะเบียน 500 บาท
หมายเหตุ: แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน ต้องลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง

 

PRE-CONGRESS WORKSHOP

11 July 2019 Precongress in Bangkok

Workshop Venue
1. Laparoscopic TME (Total mesorectal excision): Nuts & Bolts": Hands-on Soft Cadaveric Workshop
Joint Didactic and Hand-on Cadaveric Workshop among:
  • Division of General Surgery and SiTEC, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
  • Royal College of Surgeon of Thailand (RCST)
  • Laparoscopic Endoscopic Surgeon of Thailand (LEST)
  • The Society of Colon and Rectal Surgeons Thailand
SiTEC, 4th Floor, Srisavarintira Building, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
ลงทะเบียนได้ที่ คุณจีรวรรณ ปานสำลี e-mail: pjirawan0215@gmail.com มือถือ 0832939889
Free Registration for 44th RCST Annual Congress Registrant
***Limited Slots available for Cadaveric Hand-on***
Download: Poster / Brochure
2. REBOA workshop: Resuscitative Endovascular Balloon
Occlusion of the Aorta
SiTEC, 4th Floor, Srisavarintira Building, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
For detail and registration e-mail: reboasiriraj@gmail.com
Registration Fee 2,500 Baht
Limit to 12 applicants


12 July 2019 Precongress in Bangkok

Workshop Venue
1. Advance in Implant ( ADM/Mesh for prepectoral/Subpectoral Technique) vs Autologous Breast Reconstruction SiTEC, 4th Floor, Srisavarintira Building, Siriraj Hospital
ลงทะเบียนได้ที่ คุณพรประภา วงศ์เต็ม มือถือ: 086-9494159 E-mail: wongtem@yahoo.co.th
  - Hand-on workshop รับ 20 ท่าน ( 5 ร่าง ร่างละ 4 ท่าน ) ท่านละ 6,000 บาท
  - Observer workshop รับ 30 ท่าน ( เข้าฟัง ดูถ่ายทอดสด อาหารกลางวัน และ บรรยาย/ถามตอบช่วงบ่าย แต่ไม่สามารถ เข้าห้องผ่าตัดได้ ) ท่านละ 2,000 บาท

Workshop Venue Register fee
2. Facial Plastic Surgery SiTEC, 4th Floor, Srisavarintira Building, Siriraj Hospital - Resident or member 7,000 THB
- Non-membership 10,000 THB
- เข้าฟัง Lecture ท่านละ 2,000 บาท
รับจำนวน 20 ท่าน
ลงทะเบียนได้ที่ คุณพรประภา วงศ์เต็ม มือถือ: 086-9494159 E-mail: wongtem@yahoo.co.th

Workshop Venue Register fee
3. Advanced Upper GI Laparoscopic Surgery: Hands-on Soft Cadaveric Workshop King Chulalongkorn Memorial Hospital 1,000 US
รับจำนวน 24 ท่าน
ลงทะเบียนได้ที่ คุณภารดี ผิวขาว 085-0467788 E-mail: dise.paradee@gmail.com


13 July 2019 at Ambassador Jomtien Pattaya

*** หัวข้อ 1-6 ต้องลงทะเบียน Main-congress จึงจะสามารถเข้าฟังได้ และต้องเลือกหัวข้อล่วงหน้า

1. Critical Care ฟรี Banbung Room
รับจำนวน 70 ท่าน ค่าลงทะเบียน ฟรี **
ลงทะเบียนได้ที่ คุณอมรลักษณ์ กันสิงห์ มือถือ 087-3358598 E-mail: sudarat_jaw@hotmail.com
2. Surgical Endoscopy ฟรี Laemchabang Room
รับจำนวน 100 ท่าน ค่าลงทะเบียน ฟรี **
ลงทะเบียนได้ที่ คุณทิพวรรณ สุวิมล โทร. 02-4198005 E-mail: tippawan.suv@mahidol.ac.th
3. Breast Surgery 1 ฟรี Mabtapud Room
รับจำนวน 100 ท่าน ค่าลงทะเบียน ฟรี **
ลงทะเบียนได้ที่ คุณธัชนันท์ เลาะเซ็ม มือถือ 085-2433500 E-mail: thaibreast@hotmail.com
4. Cost-Effectiveness in Vascular Surgery ฟรี Blue Sapphire Room
รับจำนวน 100 ท่าน ค่าลงทะเบียน ฟรี **
ลงทะเบียนได้ที่ คุณนิสาชล กล่ําทัพ มือถือ 0802182816 E-mail: nisachol.nam@gmail.com
5. Head & Neck – Endocrine Surgery ฟรี Jade Room
รับจำนวน 100 ท่าน ค่าลงทะเบียน ฟรี **
ลงทะเบียนได้ที่ คุณสุรัตน์ พุ่มพวง มือถือ 064-746-6355 E-mail: surat1302@gmail.com
6. “The Third Pre-congress Basic Laparoscopic skill training and competition” (The RCST laparoscopic-Top Gun) ฟรี Emerald Room
สามารถลงทะเบียนเข้าฟัง Lecture และ Hands-on ได้ไม่จำกัด ส่วนการแข่งขันให้สิทธิ์เฉพาะ ตัวแทนสถาบันละ 2 คน
ส่งและคัดเลือกโดยอาจารย์แต่ละสถาบัน ค่าลงทะเบียน ฟรี **
ลงทะเบียนได้ที่ คุณสุทัศรา ดีดวงพันธ์ 094-4532514 E-mail: tukky_ics@hotmail.com

 

 

การสนับสนุนการลงทะเบียน

1. การสำรวจรายชื่อศัลยแพทย์ที่ท่านต้องการสนับสนุนลงทะเบียน ว่ามีสถานะเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ หรือไม่ และในการลงทะเบียนจะต้องมี เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม**

วิธีสำรวจการเป็นสมาชิก
- ใน www.rcst.or.th / ทำเนียบสมาชิก ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
- โทรศัพท์สอบถามที่สำนักงานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 02-7166141-3

วิธีการลงทะเบียน

เปิดรับลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น


 

การชำระค่าลงทะเบียน
- เป็นเช็คสั่งจ่าย “ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย”
- โอนผ่านบัญชีประเภทออมทรัพย์
- ผ่านบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 041-0-03282-4
ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 043-8-00551-4

2. การสนับสนุนลงทะเบียนให้แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ทางราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ ได้กำหนดให้แพทย์ประจำ บ้านศัลยศาสตร์ทุกสาขาวิชา ลงทะเบียนด้วยตนเองทาง www.rcst.or.th / ในการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 44 (ลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนหน้างาน ชำระค่าลงทะเบียน 500 บาท)

 

การสำรองห้องพัก

การสำรองห้องพักสำหรับศัลยแพทย์ ในช่วงวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2562 มีโรงแรมเพื่อสำรองห้องพัก ดังนี้
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

ตึก ห้องเดี่ยว(บาท) ห้องคู่(บาท) เตียงเสริม(บาท)
โอเชี่ยนวิง สำหรับคนไทย
Deluxe Room 1,850.- 2,100.- 700.-
ทาวเวอร์ วิง
Superior Room วิวทะเล 1,450.- 1,700.- 700.-
Superior Room วิวภูเขา 1,450.- 1,700.- 700.-
Super Deluxe(21st Floor) 2,100.- 2,100.- 700.-
Superior Room Sunset Suite 3,500.- 3,500.- 700.-
การ์เดนท์ วิง 1,100.- 1,200.- 700.-
อินน์ วิง 850.- 900.- ---
อัตราค่าอาหาร
อาหารเช้าแบบอเมริกัน (Extra Coupon) 300.-บาท/ท่าน/มื้อ
อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ (ไม่รวมเครื่องดื่ม)320, 370, 420.-บาท/ท่าน/มื้อ
อาหารค๊อคเทล (ไม่รวมเครื่องดื่ม)300, 350, 420.-บาท/ท่าน/มื้อ
อาหารจีน (ไม่รวมเครื่องดื่ม)7,900.-บาท/10คน/โต๊ะ/มื้อ
คอฟฟี่เบรก110.-บาท/ท่าน/มื้อ
ค่าเครื่องดื่ม (น้ำหวาน-โซดา)50.-บาท/ท่าน/มื้อ
อาหารกลางวัน บรรจุกล่อง350, 400.-บาท/ท่าน/กล่อง
อาหารออกร้าน210-บาท/ท่าน/มื้อ

อัตราค่าห้องพัก (รวมอาหารเช้า)
หมายเหตุ - การจัดบุฟเฟต์จะจัดสำหรับแขก 50 ท่านขึ้นไป
- กรุณาแจ้งการเปลี่ยนแปลงยอดการันตีล่วงหน้าก่อนจัดงาน 30 วัน และไม่เกิน 10% ของยอดที่การันตีไว้

*** อัตราค่าอาหาร เครื่องดื่ม และห้องพักที่เสนอมานี้ ได้รวมค่าภาษีและค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ***

 

วิธีการสำรองห้องพัก

    บริษัทฯ ที่ต้องการสำรองห้องพักให้ศัลยแพทย์ เพื่อขอจองจำนวนห้องพัก เมื่อบริษัทฯ ได้จำนวนห้องพักที่ต้องการแล้ว ทางราชวิทยาลัยฯ จะแจ้งจำนวนห้องพักดังกล่าว ให้กับผู้รับผิดชอบการรับจองห้องพักของโรงแรม ในขั้นตอนต่อไปทางโรงแรมจะติดต่อกลับมายังผู้ประสานงาน ของบริษัทฯ ต่างๆ ที่ได้แจ้งชื่อไว้เพื่อดำเนินการต่อไป (การชำระเงินค่าห้องพัก ให้บริษัทฯ ชำระโดยตรงกับทางโรงแรมเท่านั้น)

*** สำรองห้องพักติดต่อ คุณภัทริยา /ผจก.แผนกรับจองห้องพัก โทร. 038-255502-40 ต่อ 1115,1116,1117
E-mail: rsvn2@ambassadorcityjomtien.com
***

Important Dates

   Abstract Submission opens
      29 March 2019

   Closure of Abstract & All Contest Submission
      31 May 2019

   Announcement of Eligible Applicants for Award Competition
      7 June 2019Registration Dates

   Registration opens
      29 March 2019

   Early registration period
      Until 10 June 2019

   Late/on-site registration
      After 10 June 2019